СМИ Законы РФ
Юр.книга П.Т. Гега, Л.М. Доля Основи податкового права Украiни

Sat, 27 Apr 2013 10:21:53 +0000
Зміст (Основи податкового права (Гега П.Т., Доля Л.М.))

 

Вступ

 

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА
1.1. Поняття податкового права
1.2. Об'єкти і суб'єкти податкових правовідносин
1.3. Принципи податкового права
1.4. Елементи податку як юридичної категорії
1.5. Податкові пільги
1.6. Джерела податкового права

 

Глава 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
2.1. Поняття та основні характеристики податкових систем
2.2. Податкова система України
2.3. Поняття податку, види податків та їхні характеристики
2.3.1. Обов'язкові платежі, види та характерні ознаки
2.3.2. Види податків та їхні характеристики

 

Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ
3.1. Загальнодержавні податки і збори
3.1.1. Податок на додану вартість
3.1.2. Акцизний збір
3.1.3. Податок на прибуток підприємств
3.1.4. Податок на доходи фізичних осіб
3.1.5. Мито
3.1.6. Державне мито
3.1.7. Податок на нерухоме майно (нерухомість)
3.1.8. Плата (податок) за землю
3.1.9. Рентні платежі
3.1.10. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
3.1.11. Податок на промисел
3.1.12. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
3.1.13. Збір за спеціальне використання природних ресурсів
3.1.14. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
3.1.15. Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
3.1.16. Збір на обов'язкове соціальне страхування. Внески до Фонду сприяння зайнятості населення
3.1.17. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
3.1.18. Збір до Державного інноваційного фонду
3.1.19. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
3.1.20. Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг
3.1.21. Фіксований сільськогосподарський податок
3.1.22. Збір за використання радіочастотного ресурсу України
3.1.23. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
3.1.24. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
3.2. Місцеві податки і збори
3.3. Єдиний податок

 

Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
4.1. Державні податкові адміністрації
4.2. Податкова міліція

 

Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Глава 6. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ
6.1. Особливості податкових систем окремих зарубіжних країн
6.2. Органи контролю та їхні повноваження

 

Словник основних термінів, що вживаються у сфері оподаткування

 

Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування


Sat, 27 Apr 2013 10:24:40 +0000
ВСТУП

 

ВСТУП


Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює потребу формування нових правових відносин у сфері оподаткування. Нині провадиться активна робота з удосконалення податкового законодавства України, її успіх залежить від того, наскільки вдасться узагальнити накопичений досвід, зіставити його з теперішньою зарубіжною практикою, виявити успіхи та прорахунки, намітити орієнтири. Однак прийняття і дія великої кількості законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування, часті зміни, неоднозначність тлумачення їхніх норм створюють значні перешкоди в практичній діяльності як для суб'єктів оподаткування, так і для органів контролю. Крім того, непідготовленість значної частини працівників державної податкової адміністрації та органів внутрішніх справ негативно впливає на попередження зловживань у сфері оподаткування. За таких умов зростають значення та роль права як інструменту державного управління економікою. Але право може успішно виконувати свою функцію лише за умови жорсткого дотримання його вимог в усіх сферах діяльності, в тому числі і в податковій.
Сьогодні є чимало робіт, присвячених податковій політиці, проблемам удосконалення податкової системи методиці бухгалтерського обліку та порядку проведення документальних перевірок. Серед них слід назвати такі: В. М. Федосов “Податкова система України”; К. О. Фоменко “До нас прийшов податковий інспектор”, “Порушення податкового законодавства”; А. 3. Бєлялов “Як уникнути великих російських податків у 1992 році”, М. М. Скворцов “Все про податки в Україні”, І. С. Зуйков “Як покращити податковий контроль”; В. Філіпов, О. Папаїка, О. Бєлінський “Обов'язки і відповідальність платників у системі оподаткування України” та ін. Є також роботи, присвячені податковому праву, а саме: І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко “Податкове право”; М. П. Кучерявенко “Основи податкового права”; М. П. Кучерявенко “Податкове право”. Авторами зафіксовано і розкрито основні блоки проблем, які складають базу податкового права (предмет і метод; податкові правовідносини; система і джерела податкового права; поняття податку; принципи оподаткування; платник податку, об'єкт, ставка, пільги при оподаткуванні та ін.). Багато положень розглядаються вперше. Ряд з них аналізується детально, деякі мають постановочним характер, але вже сам факт розгляду їх дуже важливий.
Однак слід зауважити, що більшість названих робіт написано російською мовою. Оскільки податкове право стає самостійною галуззю права і багато навчальних закладів включають у свої програми податкове право як окрему дисципліну, виникла необхідність у навчальних посібниках, написаних українською мовою. Маємо надію, що цей посібник якоюсь мірою полегшить процес вивчення та читання податкового права.
Оподаткування — комплексна проблема, яку досліджують представники різних наук, перш за все юристи: економісти. І їхні завдання принципово різні. Економіст найперше розглядає питання доцільності межі оподаткування, регулюючі функції податків тощо. Юрист розглядає проблему з позиції свободи учасників податкових відносин, тобто з позиції обмеження доцільності на користь можливості вибору того чи іншого варіанта поведінки. Головний орієнтир юриста під час дослідження ним загальних проблем оподаткування при розробці конкретних питань техніки оподаткування — захист права власності і підтримання балансу Інтересів платників податків та суспільства. Цим керувались і автори навчального посібника.
При підготовці посібника автори мали за мету проаналізувати відповідність законодавчих актів потребам сучасної політико-правової, соціальної та економічної системи України.
Метою авторів було навчити читачів правильно орієнтуватися у великій кількості нормативних правових податкових актів і тим самим забезпечити основу знань у цій сфері діяльності.
Глави І, V, VI, параграфи 3.1.16 — 3.1.20, 3.2 підготував кандидат юридичних наук П. Т. Гега.
Глави II, IV, параграфи 3.1.1 — 3.1.15 підготувала науковий співробітник Л. М. Доля.
За час, що минув після виходу першого та другого видань цього навчального посібника, законодавство України, яке регулює відносини у сфері оподаткування, зазнало певних змін. Вони не торкаються основних теоретичних положень посібника. Проте прийняття ряду доповнень, скасування одних та введення інших видів податків, зборів чи обов'язкових платежів потребує внесення коректив в окремі розділи посібника. Автори вважають за необхідне ознайомити читачів з найсуттєвішими змінами у цьому напрямі.


Sat, 27 Apr 2013 10:45:39 +0000
Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Sat, 27 Apr 2013 11:03:21 +0000
Глава 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Sat, 27 Apr 2013 12:04:30 +0000
Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ

Sat, 27 Apr 2013 12:11:13 +0000
Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Sat, 27 Apr 2013 12:14:10 +0000
Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Sat, 27 Apr 2013 12:22:30 +0000
Глава 6. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ

Sat, 27 Apr 2013 12:42:41 +0000
Словник основних термінів, що вживаються у сфері оподаткування


Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування

Просмотров: 674
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX

Oferta especial de Navidad: 10% de descuento con tu primer pedido

Code: INVIERNO17

Start: 01 Dec 2017 | End: 31 Mar 2018

Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Налоговое право. Учебник
Налоговое право. Учебник
Цитата
"Природа налога должна обеспечивать оптимальную модель, отклонения от которой могут разрешаться только после проведения подробных обсуждений с тем, чтобы налоговое законодательство не представляло мешанину зачастую краткосрочных политических интересов".

Б. ТерраО чем книга
Охватывает абсолютно все тонкости и нюансы российского налогообложения, не обходя стороной историю и западный опыт.

Почему книга достойна прочтения
 • Самый полный, самый достойный и самый современный учебник по налоговому праву в России.
 • Регулирующие функции налога - гарант социального спокойствия? Примеры из прошлого и анализ настоящего.
 • Серьезные положения о праве разбавлены цитатами великих, фотографиями и схемами, способствующими восприятию информации.
 • Бесценные списки рекомендованной литературы по теме.
 • Презумпция добросовестности в сфере налоговых отношений - работает ли она?

  Для кого эта книга
  Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов, факультетов, слушателей системы повышения квалификации, а также для юристов, бухгалтеров, экономистов и руководителей всех уровней.

  Кто авторы
  Специалисты в области налогообложения и юриспруденции: С.Пепеляев, С.Жестков, М.Ивлиева, А.Косов, С.Котляренко, Е.Кудряшова, В.Фокин, А.Сотов, Р.Ахметшин, Е.Овчарова, И.Хаменушко, В.Полякова, А.Никонов.

  Ключевые понятия
  Налогообложение; финансы; педагогика; экономика.

  Особенности оформления книги
  Твердый переплет....

 • Цена:
  1389 руб

  К. Ф. Гуценко Правоохранительные органы. Учебник
  Правоохранительные органы. Учебник
  Предлагаемый читателю учебник, как и предыдущие 12 вариантов учебника по курсу "Правоохранительные органы", изданные с участием автора, подготовлен на базе многолетнего опыта преподавания этого курса на юридическом факультете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и с учетом рабочей программы по данному учебному курсу. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов юридических вузов и факультетов широкого профиля, получающих квалификацию (степень) "бакалавр", "специалист", "интегрированный магистр". Для аспирантов, преподавателей таких вузов, а также для всех, кто проявляет интерес к построению и полномочиям судов и других правоохранительных органов....

  Цена:
  1019 руб

  С. А. Велиев Принципы назначения наказания Principles of Assignment of Punishment
  Принципы назначения наказания
  В работе затрагивается и подробно исследуется такая актуальная и полемичная тема современного уголовного права, как принципы назначения наказания. В общих и специальных правилах назначения наказания заложены наиболее важные, принципиальные идеи уголовно-правовой политики в сфере применения наказания.
  Унификация уголовно-правового пространства СНГ - объективная и закономерная потребность развития межгосударственных отношений, залог обеспечения безопасности жизненно важных благ личности, общества и государства. Именно в этом направлении и происходит обновление уголовного законодательства большинства стран - участниц СНГ.
  Автор предпринял попытку сравнительно-правового анализа той части уголовного законодательства стран - участниц СНГ, которая определяет принципы назначения наказания, сосредоточив основное внимание на проблемах его унификации и совершенствования, разработал рекомендации по учету принципов назначения наказания в судебной деятельности, сформулировал и предложил решение ряда методологических и теоретических задач.

  Для студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, работников органов уголовной юстиции....

  Цена:
  479 руб

  Н. Ю. Круглова Правовое регулирование коммерческой деятельности. Учебник
  Правовое регулирование коммерческой деятельности. Учебник
  В учебнике рассматривается современный правовой механизм управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятий различных организационно-правовых форм. Особое внимание уделяется регулированию правоотношений, возникающих в процессе создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, в процессах внутренней организационно-экономической деятельности фирм. В книге рассмотрены и другие важные правоотношения, возникающие в процессе производственно-хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, что позволит студентам наиболее полно освоить сущность правовых институтов и норм предпринимательской деятельности и более эффективно использовать в своей практической работе механизмы хозяйственных правоотношений....

  Цена:
  990 руб

  Н. Ю. Ерпылева Международное частное право. Учебник
  Международное частное право. Учебник
  В учебнике комплексно исследуются важнейшие отрасли и институты международного частного права (МЧП). Автор анализирует их с позиции правового регулирования в российском законодательстве и международных договорах, применяя сравнительно-правовой метод. Это позволяет определить взаимосвязь и взаимовлияние таких источников МЧП, как национальное законодательство и международный договор, в условиях глобализации и интернационализации экономических отношений различных хозяйствующих субъектов. Материал изложен в соответствии с программой дисциплины «Международное частное право», утвержденной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Помимо общих вопросов о предмете, методах, субъектах и источниках МЧП, собственности и интеллектуальной собственности, а также коллизионных нормах как основе правового регулирования международных частных отношений, в учебнике рассматриваются основные отрасли МЧП: международное коммерческое право, международное транспортное право, международное расчетное право, международный гражданский процесс, международный коммерческий арбитраж.

  Для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», преподавателей, практикующих юристов, а также всех тех, кто интересуется проблематикой международного частного права....

  Цена:
  429 руб

  И. А. Близнец, К. Б. Леонтьев Авторское право и смежные права. Учебник
  Авторское право и смежные права. Учебник
  Настоящий учебник подготовлен на основе лекционных материалов, используемых в процессе преподавания курса "Авторское право и смежные права" и ряда иных дисциплин в Российской государственной академии интеллектуальной собственности.
  Авторы исходили из необходимости предоставить учащимся наиболее актуальную правовую информацию по вопросам охраны авторских и смежных прав в Российской Федерации, в том числе с учетом необходимости ее последующего практического применения.
  Теоретические проблемы развития правовой охраны произведений и объектов смежных прав в настоящем учебнике затрагиваются лишь в той степени, в какой это необходимо для освоения учебного курса, что обусловлено как наличием значительного числа посвященных им специальных публикаций, так и отсутствием во многих случаях единства между специалистами при их освещении.
  Особое внимание в учебнике уделено изучению международных договоров в области охраны авторских и смежных прав, в которых участвует Российская Федерация.
  Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г....

  Цена:
  424 руб

  Ф. Ф. Мартенс Современное международное право цивилизованных народов. В 2 томах (комплект)
  Современное международное право цивилизованных народов. В 2 томах (комплект)
  В очередном томе серии "Русское юридическое наследие" публикуется учебник по международному праву Федора Федоровича Мартене. Его текст напечатан но пятому - последнему прижизнен ному - изданию, выходившему в 1904-1905 годах.
  В конце XIX - в первой половине XX веков данный учебник бы одной из самых известных в мире книг по международному праву. О воспринимался не только в качестве учебного пособия для подготовки юристов, но и как выражение мнений по различным международно-правовым вопросам авторитетнейшего русского правоведа.
  Правоведы - современники Ф.Ф.Мартенса считали, что он сформировал этим своим учебником основы науки международного права в России.

  Предназначается для студентов и преподавателей юридически-вузов....

  Цена:
  1599 руб

  Е. А. Борисова Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. Учебное пособие
  Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. Учебное пособие
  В учебном пособии излагаются и анализируются теоретические положения о проверке и пересмотре судебных актов в гражданском судопроизводстве, гражданское и арбитражное процессуальное законодательство, регулирующее апелляционное, кассационное и надзорное производства, правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ по вопросам обжалования судебных актов, эффективности правовых средств судебной защиты, судебная практика по гражданским делам. Для студентов и аспирантов юридических вузов, работников суда, адвокатуры, прокуратуры, а также для всех, кто профессионально занимается проблемами гражданского судопроизводства....

  Цена:
  1129 руб

  В. В. Лазарев, С. В. Липень История и методология юридической науки. Университетский курс для магистрантов юридических вузов
  История и методология юридической науки. Университетский курс для магистрантов юридических вузов
  Издание содержит учебный материал, посвященный различным аспектам методологии юридических научных исследований, а также истории юридической науки. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям юридического профиля по программам магистратуры, аспирантов и преподавателей юридических факультетов университетов, других юридических учебных заведений....

  Цена:
  1459 руб

   Правоведение. Учебное пособие для бакалавров
  Правоведение. Учебное пособие для бакалавров
  В учебном пособии освещены вопросы в соответствии с Государственным образовательным стандартом и программой по курсу "Правоведение". К каждой теме даны контрольные вопросы и рекомендуемая литература.
  Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2013 г.

  Для студентов, а также всех интересующихся вопросами государства и права....

  Цена:
  319 руб  2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
  Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
  Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования