СМИ Законы РФ
Юр.книга В.З. Янчук Аграрне право Украiни

Fri, 17 Dec 2010 08:49:07 +0000
Зміст

 

Аграрне право України як навчальна дисципліна

Частина перша Загальна теорія аграрного права

Розділ І. Предмет і система аграрного права

§ 1. Поняття і предмет аграрного права

§ 2. Методи регулювання в аграрному праві

§ 3. Принципи аграрного права

§ 4. Система аграрного права

§ 5. Визначення аграрного права, його завдання та функції

Розділ II. Джерела аграрного права

§ 1. Поняття і види джерел аграрного права

§ 2. Конституція України і закони — основа аграрного права

§ 3. Підзаконні акти

§ 4. Внутрішньо-господарські нормативні акти .

§ 5. Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства України

Розділ III. Аграрні правовідносини

§ 1. Поняття і особливості аграрних правовідносин

§ 2. Розмежування аграрних правовідносин

§ 3. Види і структура внутрішніх правовідносин

§ 4. Структура внутрішніх правовідносин у державних сільськогосподарських підприємствах

§ 5. Правовідносини в аграрно-виробничих та інших агропромислових утвореннях

§ 6. Спільність галузей права і співвідношення аграрних та інших правовідносин

Розділ IV. Правосуб'єктність аграрних товаровиробників-підприємців

§ 1. Поняття і класифікація правосуб'єктності аграрних товаровиробників

§ 2. Правосуб'єктність колективних і кооперативних сільськогосподарських підприємств

§ 3. Правосуб'єктність акціонерних сільськогосподарських товариств

§ 4. Правосуб'єктність державних аграрних товаровиробників

§ 5. Особливості правосуб'єктності міжгосподарських підприємств і об'єднань

§ 6. Реорганізація, ліквідація і банкрутство суб'єктів аграрного підприємництва

Розділ V. Право членства громадян у сільськогосподарських підприємствах

кооперативного типу

§ 1. Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу

§ 2. Права та обов'язки членів сільськогосподарських підприємств кооперативного типу .

§ 3. Підстави й порядок припинення права членства в сільськогосподарських підприємствах

Розділ VI. Право засновництва і участі в аграрних корпоративних правовідносинах

§ 1. Поняття права засновництва і права участі в аграрних корпоративних правовідносинах

§ 2. Права та обов'язки учасників аграрних (сільськогосподарських) підприємств (товариств) корпоративного типу

§ 3. Підстави, порядок і правові наслідки припинення права участі в аграрних підприємствах (товариствах)

Розділ VII. Правове становище працівників державних сільськогосподарських підприємств

§ 1. Сільськогосподарські працівники як суб'єкти аграрних правовідносин

§ 2. Права та обов'язки сільськогосподарських працівників як членів виробничих підрозділів підприємств

§ 3. Особливість правового становища працівників міжгосподарських підприємств в аграрному секторі

Розділ VIII. Правове становище селянського (фермерського) господарства

§ 1. Поняття селянського (фермерського) господарства та його правові ознаки

§ 2. Порядок створення селянського (фермерського) господарства

§ 3. Земельні правовідносини в селянському (фермерському) господарстві

§ 4. Майнові правовідносини селянського (фермерського) господарства

§ 5. Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства

§ 6. Взаємовідносини селянського (фермерського) господарства з бюджетом, банківськими установами і страховими органами

§ 7. Припинення діяльності селянського (фермерського) господарства

Розділ IX. Правове становище приватного підсобного господарства

§ 1. Поняття приватного підсобного господарства

§ 2. Земельні правовідносини у приватному підсобному господарстві

§ 3. Майнові правовідносини у приватному підсобному господарстві

§ 4. Договірні зобов'язання приватного підсобного господарства

Розділ X. Державно-правове регулювання сільського господарства

§ 1. Характеристика державно-правового регулювання сільського господарства

§ 2. Органи державного управління сільським господарством та їхні повноваження

§ 3. Органи державного контролю та інспекції в сільському господарстві

§ 4. Державно-економічне сприяння розвитку сільського господарства

§ 5. Правові методи регулювання сільського господарства

§ 6. Здійснення державно-правового регулювання сільського господарства

Частина друга Аграрні внутрішньогосподарські правовідносини

Розділ XI. Право власності колективного сільськогосподарського підприємства

§ 1. Поняття права власності колективного сільськогосподарського підприємства

§ 2. Суб'єкти права власності колективного сільськогосподарського підприємства

§ 3. Об'єкти права власності колективного сільськогосподарського підприємства

§ 4. Зміст права власності колективного сільськогосподарського підприємства

§ 5. Правовий режим майна колективного сільськогосподарського підприємства

§ 6. Пайовий фонд майна членів сільськогосподарського підприємства та його правовий режим

§ 7. Охорона права власності колективного сільськогосподарського підприємства

Розділ XII. Правовий режим майна державних сільськогосподарських підприємств

§ 1. Державне сільськогосподарське підприємство як суб'єкт майнових прав

§ 2. Правовий режим основних та інших фондів державного сільськогосподарського підприємства

§ 3. Особливості приватизації державного майна радгоспів

Розділ XIII. Правові засади використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві

§ 1. Організаційно-правове забезпечення використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві

2. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві

§ 3. Права і обов'язки власників і користувачі земель та природокористувачів в аграрному виробництві

§ 4. Особливості права орендного землекористування в аграрному виробництві

§ 5. Відповідальність за порушення вимог ефективного використання земель та Інших природних ресурсів в аграрному виробництві

Розділ XIV. Право колективного самоврядування

§ 1. Поняття права колективного самоврядування

§ 2. Система органів управління в колективному сільськогосподарському підприємстві

§ 3. Повноваження найвищого органу управління

колективного сільгосппідприємства

§ 4. Повноваження правління колективного сільськогосподарського підприємства

§ 5. Повноваження голови, спеціалістів та інших керівників колективного сільськогосподарського підприємства

§ 6. Повноваження зборів працівників виробничого підрозділу та його ради

§ 7. Ревізійна комісія колективного сільськогосподарського підприємства та її повноваження

§ 8. Представницькі органи колективних сільськогосподарських підприємств


 

Розділ XV. Управління державним сільськогосподарським підприємством

§ 1. Характеристика управління державним сільськогосподарським підприємством

§ 2. Система органів управління в державних сільськогосподарських підприємствах

§ 3. Правове становище директора (керівника) радгоспу та іншого державного сільськогосподарського підприємства і його компетенція

Розділ XVI. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

§ 1. Поняття виробничо-господарської діяльності. її правове регулювання

§ 2. Організаційно-правове забезпечення впровадження господарського розрахунку і рентабельності

§ 3. Правове регулювання діяльності підсобних промислових підприємств і промислів

§ 4. Додержання законодавства щодо якості і безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів

§ 5. Організація збуту (продажу) сільськогосподарської продукції

Розділ XVII. Правове регулювання фінансової діяльності

сільськогосподарських підприємств

§ 1. Поняття фінансової діяльності та її правове регулювання

§ 2. Фінансові правомочності сільськогосподарського підприємства

§ 3. Фінансово-кредитні правомочності сільськогосподарських товаровиробників

§ 4. Оподаткування сільськогосподарського товаровиробника

§ 5. Банкрутство сільськогосподарського підприємства

Розділ XVIII. Правове регулювання організації та дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах

§ 1. Характеристика організації праці в сільськогосподарських підприємствах, її правове регулювання

§ 2. Підрядно-орендні утворення як форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах

§ 3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку в сільськогосподарських підприємствах

§ 4. Поняття дисципліни праці та правове забезпечення її додержання в сільськогосподарських підприємствах

Розділ XIX. Правове регулювання оплати праці в сільськогосподарських підприємствах

§ 1. Поняття оплати праці в сільськогосподарських підприємствах    ..............

§ 2. Правові акти про оплату праці працівників сільськогосподарського підприємства

§ 3. Системи оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств

Розділ XX. Правова охорона здоров'я працівників сільськогосподарських підприємств

§ 1. Поняття, принципи, зміст правової охорони здоров'я

§ 2. Правове забезпечення організації охорони праці у сільськогосподарських та інших підприємствах АПК

§ 3. Гарантії прав на охорону здоров'я і безпечні умови праці сільськогосподарських працівників

§ 4. Відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням  працівником трудових обов'язків

§ 5. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Розділ XXI. Дисциплінарна й матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств

§ 1. Поняття і види відповідальності в аграрному праві

§ 2. Підстави відповідальності в аграрному праві

§ 3. Дисциплінарна відповідальність працівника колективного сільськогосподарського підприємства

§ 4. Дисциплінарна відповідальність працівників

державних і міжгосподарських підприємств

§ 5. Матеріальна відповідальність працівників сільського господарства   § 6. Відшкодування збитків, що сталися внаслідок загибелі або розкрадання худоби та птиці

Розділ XXII. Трудові спори працівників сільськогосподарських підприємств

§ 1. Поняття і види трудових спорів, що виникають у сільськогосподарських товаровиробників

§ 2. Організаційно-правові засади утворення діяльності комісій по трудових спорах

§ 3. Порядок і строки розгляду трудового спору у комісії по трудових спорах

§ 4. Правові підстави розгляду трудових спорів у районних (міських) судах

§ 5. Вирішення спорів про оплату праці в сільськогосподарських підприємствах

§ 6. Порядок вирішення колективних спорів (конфліктів), що виникають у сільському господарстві

Розділ XXIII. Правове забезпечення соціального розвитку села

§ 1. Поняття соціального розвитку села

§ 2. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села

§ 3. Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села

§ 4. Правове регулювання житлового будівництва на селі

§ 5. Правове регулювання шляхового, будівництва в сільській місцевості

§ 6. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села

Частина третя Аграрні господарчо-підприємницькі правовідносини

Розділ XXIV. Суб'єкти господарчо-підприємницьких правовідносин

§ 1. Характеристика аграрних господарчо-підприємницьких правовідносин

§ 2. Суб'єкти зовнішніх аграрних правовідносин

в агропромисловому комплексі

§ 3. Правосуб'єктність переробних підприємств

Розділ ХХУ. Аграрно-договірні зобов'язання

§ 1. Поняття і види аграрно-договірних зобов'язань

§ 2. Договори кредитування

§ 3. Договори на використання науково-технічної продукції

§ 4. Договори щодо виробництва цукру, м'ясо-молочних та інших харчових продуктів

§ 5. Договори виробничо-технічного обслуговування

§ 6. Договори матеріально-технічного забезпечення

§ 7. Договірна дисципліна та відповідальність за її порушення

Розділ XXVI. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції

§ 1. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції

§ 2. Біржа — організатор реалізації сільгосппродукції

§ 3. Правосуб'єктність хлібозакупівельних підприємств   .

§ 4. Договори про закупівлю зерна і олійних культур

Розділ XXVII. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів агробізнесу

§ 1. Поняття, правові засади і форми зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів агробізнесу

§ 2. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів агробізнесу

§ 3. Правове регулювання експортно-імпортних операцій суб'єктів агробізнесу

§ 4. Правове регулювання здійснення іноземних інвестицій вАПК

§ 5. Правове регулювання лізингових операцій в зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів агробізнесу

§ 6. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів агробізнесу у вільних економічних зонах

Розділ XXVIII. Юридичне обслуговування сільськогосподарського підприємства

§ 1. Поняття юридичного обслуговування сільськогосподарського підприємства

§ 2. Нормативно-правові акти про юридичну службу

в сільському господарстві

§ 3. Суб'єкти — виконавці юридичного обслуговування сільськогосподарського підприємства

§ 4. Юридичне обслуговування з питань внутрішньогосподарського підприємства

§ 5. Юридичне обслуговування з питань зовнішніх правовідносин

Частина четверта Аграрне право зарубіжних країн

Розділ XXIX. Аграрне право зарубіжних країн

§ 1. Поняття, зміст і джерела аграрного права

§ 2. Правове становище сільськогосподарського товаровиробника в умовах ринкових відносин

§ 3. Правове становище сільськогосподарського підприємства

§ 4. Правове регулювання сільськогосподарської оренди

§ 5. Договори сільськогосподарських підприємств

§ 6. Правові форми агропромислової інтеграції

§ 7. Правове регулювання кредитування сільськогосподарського виробника

§8.Правове регулювання оподаткування у сільському господарстві


Fri, 17 Dec 2010 08:51:12 +0000
Аграрне право України як навчальна дисципліна


Україна — велика аграрно-промислова держава. Вона має сприятливі природно-кліматичні умови, достатні вироб­ничо-господарські потужності та продуктивні сили для інтен­сивного розвитку сільськогосподарського виробництва. Кон­ституція України визнала землю об'єктом права власності Українського народу. Колективно-кооперативні сільськогос­подарські підприємства, акціонерні товариства, спілки селян, селянські (фермерські) і приватні підсобні господарства селян стали суб'єктами права власності на землю сільськогосподарського призначення. У сільському господарстві та економіці України утверджуються нові ринкові економічні відносини і розвиваються господарчо-підприємницькі тенденції, побудовані  на принципово нових економічних засадах: формуються земельні і майнові відносини селян, вдосконалюється система державно-правового регулювання сільського господарства, поширюється застосування біржової форми реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства.

В Україні основними виробниками сільськогосподар­ської продукції є колективні сільськогосподарські підприємства, спілки селян, акціонерні товариства і державні сільсько­господарські підприємства. У 1998 р. сільськогосподарським виробництвом займалися: 11445 колективних сільськогоспо­дарських підприємств, 1129 спілок селян, 1443 акціонерних сільськогосподарських товариств, близько 800 виробничих сільськогосподарських кооперативів, 703 радгоспи, 352 між­господарських сільськогосподарських підприємства по виробництву сільськогосподарської продукції. За роки незалеж­ності в Україні створено 35700 селянських (фермерських) гос­подарств.

Україна — одна з найбагатших держав світу на благо­датну землю сільськогосподарського призначення. Державою втілено в життя принцип — земля належить тим, хто її оброб­ляє. Колективним сільськогосподарським підприємствам і спіл­кам селян на праві колективної власності належить 32397,4 тис. га; акціонерним сільськогосподарським товариствам — 3649,0 тис. га; селянським (фермерським) господарствам — 1008,7 тис. га. Державним сільськогосподарським підприємствам (радгос­пам) надано 4371,8 тис. га. В Україні нараховується 11523561 приватних особистих підсобних господарств, які на праві приватної власності мають (володіють) 6144,5 тис. га землі.

Народне господарство України характеризується пев­ними суспільними, політичними, економічними, управлін­ськими, майновими, трудовими, соціальними відносинами, які регулюються нормами Конституції України, законами, підзаконними та локально-правовими актами. Україна має власну аграрну політику, аграрну економіку та аграрне право. Аграрне право є галуззю права України, становить скла­дову і невід'ємну частину правової системи України. Як га­лузь права воно характеризується власним предметом, прин­ципами і методами правового регулювання. За допомогою аграрно-правових норм визначається правове становище всіх виробників  сільськогосподарської  продукції,  регулюються їхня виробничо-господарська діяльність, суспільно-організа­ційні, майнові, управлінські, членські, трудові, соціальні, гос­подарчо-договірні та інші аграрні відносини. Правові норми цієї галузі права залежно від особливостей предметів регулю­вання та правового забезпечення об'єднуються у відповідні правові інститути аграрного права. Ці норми в процесі вико­нання вимог закону і правозастосування зумовлюють виник­нення, зміну або припинення аграрних правовідносин. Через систему аграрних правовідносин відбувається залучення пра­вових норм, фінансового, земельного, адміністративного, ци­вільного, торговельно-підприємницького, трудового та інших галузей права. Таке поєднання норм ряду галузей права є закономірним правовим явищем, спрямованим на досягнен­ня ефективного використання правових засобів регулювання специфічних аграрних відносин, реалізації правосуб'єктності учасників сільськогосподарського виробництва, правоохоронного і юридичного захисту їхніх майнових, земельних, удових, аграрно-договірних, управлінських, соціальних та інших прав.

Аграрне право України як правова наука є галуззю права України. Це — сума знань про аграрне законодавство аграрно-правові норми, аграрні правовідносини, які функціонують в аграрному секторі народного господарства. — вчення про історію виникнення аграрного законодавства, ефективність аграрних правовідносин, про теоретично-практичні засади та особливості порівняльного аграрного права.  Це — теоретично-практичні проекти аграрної законотворчості, правозастосування та перспективи розвитку цієї галузі права і науки права України в цілому.

Аграрне право України є важливою навчальною дис­ципліною в системі вищих юридичних і аграрних навчальних закладів. Воно має свій предмет і застосування, принципи, методи правового регулювання аграрних відносин, вчення про інститути і суб'єкти аграрного права. За допомогою цієї навчальної дисципліни вивчаються аграрне право і аграрне законодавство, аграрно-правові норми та ефективне їх засто­сування у повсякденній виробничо-господарській, господар­чо-підприємницькій, господарсько-договірній, аграрно-тру­довій, управлінській та іншій діяльності сільськогосподар­ських підприємств та їхніх працівників, господарюванні селян-фермерів. Цією навчальною дисципліною розгляда­ються питання особливостей діяльності загальних і арбітраж­них судів, до яких звертаються суб'єкти аграрного права.

Наука аграрного права приділяє значну увагу узагаль­ненню практики державно-правового регулювання сільського господарства, компетенції органів державного управління сільським господарством, особливостям державного контро­лю та функціонуванню державних інспекцій в системі АПК. її предметом є дослідження співвідношення повноважень органів державного управління і права самоврядування в діяльності колективних і державних сільськогосподарських підприємств, визначення рівня ефективності державно-пра­вового регулювання та його подальше вдосконалення за умов ринкових економічних відносин в АПК. Особливої науково-практичної значущості набувають проблеми соціально-еко­номічного і правового становища селян, власників фермерсь­кого господарства, працівників сільського господарства, в першу чергу членів колективно-кооперативних і акціонерних сільськогосподарських підприємств.

З урахуванням цього автори у другому виданні підруч­ника намагалися висвітлити всі вищезазначені питання від­повідно до навчальної програми.

Істотно доопрацьована третя частина підручника. Спе­ціальний розділ присвячено питанню характеристики госпо­дарчо-підприємницьких правовідносин. В ньому викладено правомочності таких державних утворень, як "Хліб України", концерн матеріально-технічного і сервісного обслуговування; розглядається статус акціонерного комерційного агробанку "Україна"; приділено увагу правосуб'єктності переробних підприємств АПК. Окремий розділ присвячено питанням правового регулювання реалізації сільськогосподарської про­дукції та юридичного обслуговування сільськогосподарських підприємств.

Автори підручника прагнули створити основну на­вчальну базу для аграрно-правової підготовки випускників вищих юридичних і сільськогосподарських навчальних закла­дів України. З допомогою книги студенти цих закладів мають володіти основами правових знань, необхідних їм для вико­нання своїх посадово-господарських функцій у процесі май­бутньої трудової діяльності.

В цілому автори прийшли до висновку, що питання аграрних господарчо-підприємницьких правовідносин є самостійною галуззю права і тому вони повинні бути вилучені із господарського права, тобто законодавство щодо аграрних господарчо-підприємницьких (зовнішніх) правовідносин під­лягає вилученню із загального господарчого законодавства і повинно мати свій самостійний статус. У третій частині під­ручника аграрне господарчо-підприємницьке право характе­ризується як наука та навчальна дисципліна; подана інформа­ція про зовнішньоекономічні зв'язки агробізнесу. Таким чином, аграрне право України охоплює собою складові: влас­не аграрне право (воно регулює внутрішньогосподарські аг­рарні відносини) і аграрне господарчо-підприємницьке право, яке охоплює собою зовнішні аграрні господарчо-підпри­ємницькі відносини.

Викладена правова інформація є слушною для підви­щення рівня правових знань з аграрного права працівників правоохоронних органів, керівників і спеціалістів органів державного управління сільським господарством, колектив­них і державних сільськогосподарських підприємств, еконо­містів, бухгалтерів для юрисконсультів. Це — практичний посібник з юридичних питань, оскільки в ньому викладено положення чинного законодавства України з сільського гос­подарства, забезпечення договірної, виробничої, фінансової, технологічної, трудової дисципліни та додержання правової охорони праці і здоров'я працівників сільськогосподарських підприємств; розглядається порядок вирішення трудових спо­рів, правове становище власників селянських (фермерських) господарств. У цій книзі на відміну від виданої в 1996 р. ви­світлюються питання про взаємозв'язок і співвідношення тих видів правовідносин, суб'єктами яких є сільськогосподарські товаровиробники, крім того, наводяться правові норми, які визначають адміністративні та цивільні правові норми щодо охорони праці, відповідальність за порушення права влас­ності, вперше в аграрно-правовій літературі приділено увагу питанням маркетингу, лізингу, оподаткування і банкрутства сільськогосподарських підприємств.

Опанування викладеними в підручнику правовими знаннями певною мірою сприятиме належному виконанню і застосуванню аграрно-правових норм, додержанню їхніх ви­мог працівниками сільського господарства, що в цілому сприятиме зміцненню законності у діяльності сільськогоспо­дарських підприємств та охороні й захистові прав їхніх працівників.

Аграрне право як галузь права, наука і навчальна дис­ципліна перебуває у тісному зв'язку і взаємозалежності з еко­номікою сільського господарства та аграрною економічною наукою. Автори підручника "Аграрне право України" при написанні цієї книги виходили із зазначеної взаємозалеж­ності і використали наукові розробки, висновки і пропозиції стосовно подальшого розвитку і вдосконалення економіки сільського господарства. В першу чергу автори скористалися працями вчених економістів-аграрників Інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук України.

Умовні скорочення, використані в підручнику

 1. АПК           — агропромисловий комплекс;
 2. АСГТ         — акціонерне сільськогосподарське товариство;
 3. ВАТ           — відкрите акціонерне товариство;
 4. ВС              — виробничі системи;
 5. ВСГК      — виробничий сільськогосподарський кооператив;
 6. ДСГП      — державне сільськогосподарське підприємство;
 7. ЗАТ         — закрите акціонерне товариство;
 8. ЗПСК      — заготівельні підприємства споживчої кооперації;
 9. КСГП      — колективне сільськогосподарське підприємство;
 10. КТС         — комісія з трудових спорів;
 11. МЗЕЗіТ   — Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України;
 12. МінАПК — Міністерство агропромислового комплексу;
 13. МСГП     — Міністерство сільського господарства і продовольства України;
 14. НВО        -    науково-виробничі об'єднання;
 15. НВС           ----  науково-виробничі системи;
 16. ППГГ         ---   підсобне господарство громадян;
 17. СГВК        --- сільськогосподарський виробничий кооператив;
 18. СГП          --    сільськогосподарське підприємство;
 19. СОК.         — сільськогосподарський обслуговуючий кооператив;
 20. СпС               — спілка селян;
 21. СФГ              — селянське (фермерське) господарство;
 22. ТОВ              — товариство з обмеженою відповідальністю.


Fri, 17 Dec 2010 09:03:25 +0000
Частина перша Загальна теорія аграрного права Розділ І ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА

Fri, 17 Dec 2010 09:07:57 +0000
Розділ II ДЖЕРЕЛА АГРАРНОГО ПРАВА

Fri, 17 Dec 2010 09:10:13 +0000
Розділ III АГРАРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Fri, 17 Dec 2010 09:13:03 +0000
Розділ IV ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ-ПІДПРИЄМЦІВ

Fri, 17 Dec 2010 09:15:09 +0000
Розділ V ПРАВО ЧЛЕНСТВА ГРОМАДЯН У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КООПЕРАТИВНОГО ТИПУ

Fri, 17 Dec 2010 09:17:29 +0000
Розділ VI ПРАВО ЗАСНОВНИЦТВА І УЧАСТІ В АГРАРНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Fri, 17 Dec 2010 09:19:15 +0000
Розділ VII ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ


Розділ VIII ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

Просмотров: 1142
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция


2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования